Havalandırma Sistemleri

Havalandırma sistemleri büyük hacme sahip kapalı alanlarda hava sirkülasyonunu sağlayan en önemli etmendir. Standart büyüklükte bir evin odalarını geleneksel yöntemlerle havalandırmak mümkün olabilir. Ancak daha büyük ölçülerde bir kapalı alan için bunu sağlayabilmek ne yazık ki mümkün değildir. Bunun için özel olarak tasarlanmış olan havalandırma sistemleri kullanılmaktadır. İşletmelerin tavanlarında gördüğümüz ve genellikle birbiriyle bağlantılı şekilde giden borulardan oluşan havalandırma sistemi büyük ölçekli bir sirkülasyon yaratır.

Sistematik olarak içeride hapsolmuş, kalitesi düşmüş ve insan sağlığını uzun vadede olumsuz etkileyecek olan hava tahliye edilmelidir. Bu tahliyenin ardından ise iç ortamdaki hava basıncının yine ideal seviyede kalması için temiz hava sağlanmalıdır. Tüm bu operasyonların tek bir sistem üzerinden tüm işletmeye sağlanabilmesi pratik olarak mümkün kılınmaktadır.

Havalandırma Sistemleri Nasıl Çalışır,

Havalandırma sisteminin çalışma prensibi kirlenmiş havayı tahliye etmek ve yerine temiz hava sağlamak üzerine kurgulanmıştır. Bunun için pek çok farklı sistem tercih edilebilir. Çalışma şekilleri içinse kullanılan ortam, ne için tercih edileceği ya da ortamdaki hava dışındaki moleküller belirleyici bir unsura dönüşebilir. İşletmede gerçekleşen işlemlere bağlı olarak yanıcı ve tehlikeli gazlar, toz, kir, koku ya da yağ atıkları hava moleküllerine karışabilir. Bunlar başlı başına bir tehlike oluşturuyorken insan sağlığı için de önemli sonuçlara sebebiyet verebilir.

İnsan sağlığının önemli kıstaslarından birisi yeterli düzeyde oksijen solumak olarak görülebilir. Eğer ortamdaki hava yeteri kadar kaliteli değilse, gaz yoğunluğu, kir, toz ya da yağ kalıntıları hava molekülleriyle bir bütün olmuşsa solunum ciddi rahatsızlıklara davetiye çıkarır.

İşletmelere göre özel projeler çizilip havalandırma sistemi planı oluşturulması da bundan kaynaklanmaktadır. Burada işletmelerin ölçüleri ile uygulanan işçilik ve kullanılan malzemeden kaynaklı gereklilikler projeye kesinlikle dahil edilmelidir. Bir tesis için hazırlanmış olan havalandırma sisteminin farklı bir tesis için kullanılması bu noktada mümkün olmayacaktır.

Havalandırma sistemlerinin çeşitleri için iki farklı ana başlıktan söz etmek mümkündür. Bunları hava kanalı ile havalandırma fanı şeklinde gruplara ayırabiliriz.

 1. Havalandırma Fanı Çeşitleri
 • Hücreli Aspiratör
 • Kanal Tipi Fan
 • Taze Hava Santrali
 • Aksiyel Fan
 • Domestik Fan
 • Salyangoz Fan
 • Ex-Proof Fan
 • Isı Geri Kazanım Ünitesi
 • Yangın/Duman Fanı
 • Mutfak Aspiratörü
 1. Hava Kanalı Çeşitleri
 • Spiro Hava Kanalı
 • Flex Hava Kanalı
 • Poliuretan Hava Kanalı
 • Kaynaklı DKP Hava Kanalı
 • Flanşlı Prizmatik Galvaniz Hava Kanalı
 • Flanşlı Prizmatik DKP Hava Kanalı
 • Tekstil Hava Kanalı
 • Araç Egzoz Tahliye Kanalı

Havalandırma Sistemleri Neden Gereklidir,

Havalandırma sistemlerinin kullanım alanları arasında evimizin mutfağından arabalara, büyük fabrikalardan küçük işletmelere kadar çok geniş bir yelpaze bulunuyor. Bunların yanı sıra kanuni olarak zorunluluk çerçevesinde işletme ruhsatlarında zorunluluk haline gelen işletme türleri olduğunu da söylemek gerek.

Bunların tümü hem insan sağlığı açısından hem de işletmeler için bir katma değer oluşturma yönünden önemlidir. İşletmelerin, üretim tesislerinin ya da büyük hacimli kapalı alanların hava sirkülasyonunu sağlamak her zaman zor olabilir. Bunu elle kontrol edebilmek ise imkânsız denilebilecek seviyelerdedir.

Ancak havalandırma sistemi modelleri pek çok gerekliliğin bilincinde tasarlanıp, işletmelerin ihtiyaçlarına göre projelendirilmektedir. Tüm ihtiyaçlarınız için gerek programlanabilir gerekse uzaktan kontrol edilebilir bir sisteme sahiptirler. Gerekli olan hava tahliyesi, mevcut temiz hava sirkülasyonu ve daha sağlıklı bir ortam yaratma aksiyonunu hızlı bir biçimde yapabilirler. Enerji tasarrufuyla birlikte düşük maliyetle ve maksimum verimlilikle çalışabilmeleri için tasarlandıklarını vurgulamak gerekiyor.